rioolFest Prijswinnaar

Persbericht

Nominaties Nationale Evenementenprijzen

Vandaag zijn de nominaties voor de Nationale Evenementenprijzen bekend gemaakt.
Dit jaar is de zesde editie van de inmiddels levendige strijd tussen evenementensteden en evenementen en festivals.
De vakjury beoordeelde een recordaantal inzendingen op kwaliteit, betekenis voor de stad en innovatie.
Op 19 mei worden de klasseringen bekend gemaakt in de Kunsthal in Rotterdam.

‘Sinds het begin van de negentiger jaren zijn met name de grotere gemeenten in Nederland zich ervan bewust dat evenementen een ondersteuning zijn voor een aantal doelen die een stad zich stelt.
Ze brengen economische spinn off voor een stad met zich mee (een bezoeker geeft gemiddeld zo’n 35 Euro uit bron:NBTC), evenementen brengen cultuur en vermaak, ze integreren groepen uit de samenleving maar zetten bovenal de stad op de kaart.
Om die reden doen steden er alles aan om evenementen binnen de stadsgrenzen te ontwikkelen of bestaande evenementen aan te trekken.
De strijd om de titel ‘Evenementenstad van het jaar’ is dan ook een felle strijd geworden’ aldus Joost ter Waarbeek, directeur van De Nationale Evenementenprijzen.

‘Ook individuele evenementen en festivals doen hun best om onderscheidend te zijn.
De consument wil tegenwoordig kunnen kiezen uit een breed aanbod van evenementen.
Vooral jongere mensen hoppen graag van het ene naar het andere evenement.
De bezoekersaantallen groeien nog steeds.
Enerzijds komt dat omdat evenementen steeds meer kwaliteit bieden en de mensen daarnaar op zoek zijn.
Anderzijds komt er qua leeftijd steeds meer publiek.
Wat er aan de onderkant (jeugd) bijkomt gaat er aan de bovenkant niet af.
Een vijftiger gaat tegenwoordig naar pop- en andere festivals en zit nog niet met een krant achter de geraniums’ aldus ter Waarbeek

De Nationale Evenementenprijzen hebben met onderzoek onder eerdere winnaars en deelnemers vastgesteld dat de prijzen een stimulerend effect hebben.
‘Gemeenten kijken veel meer naar elkaar en leren daarvan maar ook festivals en evenementen leren van het kijken naar de buren.
Daarnaast levert een gezonde competitie prikkels op die nodig zijn voor het organiseren van een professioneel evenement.
Organisaties hebben in de afgelopen jaren niet alleen op het gebied van attractiviteit moeten innoveren maar hebben daarnaast ook veel moeten aanpassen aan de steeds vernieuwende regelgeving.
Daar is inventiviteit en geld voor nodig en daar moet je kennis voor in huis hebben.
Omdat gemeenten en evenementen op dit punt samenwerken kunnen ze tot grote hoogten komen.’

Voor inlichtingen:
Joost ter Waarbeek 06 12998682

Bijlage:
Lijst genomineerden

Nominaties Evenementenstad van het jaar:
Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht

Beste Stadspromotie – evenement
3 oktoberfeest Leiden
Wereldhavendagen Rotterdam
Nijmegen 2000 Nijmegen

Beste regio – evenement
Oprakeldais Warffum
Donderdag Meppeldag Meppel
Jazz in Duketown Den Bosch

Leukste Stadsevenement
Camping Rotterdam Rotterdam
World Statues Arnhem
Zomerterras Vlaardingen

Innovatieprijs
Rioolfest Hilversum
Arnhem mode biennale Arnhem
Opera in de bus Utrecht

Grand Prix
Wordt tijdens de uitreiking bekend gemaakt

3 thoughts on “rioolFest Prijswinnaar

 1. Geachte genomineerde,

  *

  Zoals u al telefonisch heeft vernomen heft de jury van de Nationale Evenementenprijzen uw evenement genomineerd voor een prijs in een van de categorieën. Daarmee willen we u alvast van harte feliciteren. Uw nominatie houdt in dat u een eerste, tweede of derde plaats hebt in die categorie. We zullen al het nodige doen om uw nominatie en uw prijs voor u zoveel mogelijk waarde te geven. We geven u alvast wat informatie over het verloop van de activiteiten in de komende weken:

  *

  Pers

  Op donderdag 13 april wordt de gehele Nederlandse pers door ons op de hoogte gesteld van de nominaties. Het persbericht komt bij alle landelijke, regionale en lokale media met uitzondering van de huis-aan-huis bladen. Deze zijn voor u vaak interessant. We zullen u daarom ons persbericht ook mailen zodat u het lokaal kunt gebruiken. Voor zover media informatie aan u vragen en u onze hulp nodig heeft kunt u hen naar ons doorsturen via telefoonnummer 023 – 5348482. Ook het persbericht voor en na de uitreiking krijgt u van ons voor eigen gebruik inclusief het juryrapport. Dit juryrapport verschijnt pas op de dag van de uitreiking. In zeer uitzonderlijke gevallen geven we de pers om reden van het moment van verschijnen nieuws onder embargo. Dat doen we pas op de dag van de uitreiking.

  *

  Uitreiking

  De uitreiking vindt plaats op vrijdag 19 mei vanaf 20.00 uur in de Kunsthal in Rotterdam. U ontvangt tevoren een routebeschrijving. Gastheer tijdens de uitreiking is burgemeester Opstelten van Rotterdam. Presentator is Joris Lutz. Naast enkele sprekers zal er entertainment zijn en natuurlijk de uitreiking in de diverse categorieën. Het programma duurt tot ongeveer 22.15 en aansluitend is er een borrel. Aan het bijwonen van de uitreiking zijn geen kosten verbonden voor 2 vertegenwoordigers per evenement. Wilt u met meer mensen komen, dan zijn de kosten per persoon 12,50 Euro.

  *

  Audio visuele presentatie

  Een team van Hogeschool INHOLLAND in Rotterdam verzorgt een audio visuele presentatie waarin alle genomineerden per categorie worden getoond. Zij zullen u zeer binnenkort benaderen voor beeldmateriaal van uw evenement.

  *

  De prijs

  De prijs is een trofee waarop de categorie, het jaar en de klassering vermeld zijn en een oorkonde. Het is mogelijk om, bijvoorbeeld als u met meerdere producenten samengewerkt heeft, extra exemplaren te bestellen. U dient hiervoor contact met ons op te nemen voor 25 april. Uw belangrijkste prijs is de publiciteit en de uitstraling van de prijs. Uit recent door ons gedaan onderzoek is gebleken dat evenementen veel voordeel hebben van de prijzen in de zin van publiciteit maar ook in de zin van een bredere acceptatie door lokale overheden. Dit werkt vaak positief door in de contacten met de lokale overheid en politiek.

  *

  Entertainment / folders

  In het verleden hebben genomineerde evenementen regelmatig eigen acts of acteurs meegenomen. We staan hier open voor indien het ruim van tevoren wordt gemeld en overlegd. Daarnaast willen veel organisatoren promotiemateriaal meebrengen. We hebben hiervoor een speciale tafel.

  *

  Tot zover even de mededelingen. We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen en wensen u alvast veel plezier met uw nominatie.

  *

  Met vriendelijke groet,

  *

  *

  De Nationale Evenementenprijzen Joost ter Waarbeek

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s